0
Din indkøbskurv

Opdaterer kurv

stk. a

-
+

Din kurv i alt (ex. fragt)

Handel videre

Gå til kassen
VISA/DK VISA/DK VISA/DK VISA/DK VISA/DK
Find forhandler

,

Tlf.

Se alle
Error executing template "Designs/Mobler2018/eCom/Product/Product.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_155cbad42f7343398c5546af8f8df65f.Execute() in D:\dynamicweb.net\Solutions\mobler.LIVE\Files\Templates\Designs\Mobler2018\eCom\Product\Product.cshtml:line 943
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using System.Web 2 @using Mobler.Website.CustomModules.MoblerHelpers 3 @using System.Text.RegularExpressions 4 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 5 6 @{ 7 string shopname = MoblerHelpers.GetShopName(); 8 string SelectPlaceholder = Translate("ShopSelectPlaceholder", "Indtast by, postnummer eller adresse"); 9 var shopInfo = MoblerHelpers.ShopInfo(); 10 int ShopPageId = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetInt("ShopPageId"); 11 var AllShops = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.Shops.GetAllShops(ShopPageId); 12 int AjaxCartPageId = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetInt("AjaxCartPageId"); 13 int CustomersAlsoSawPageId = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetInt("CustomersAlsoSawPageId"); 14 string CartPage = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("CartPage"); 15 string VariantsEndpoint = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("VariantsUrl"); 16 string VariantDetailsEndpoint = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("VariantDetailsUrl"); 17 string BlackFridayTheme = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("BlackFridayTheme"); 18 string ProductID = GetString("Ecom:Product.ID"); 19 string GroupID = GetString("Ecom:Product.PrimaryOrFirstGroupID"); 20 string DefaultVariantID = GetString("Ecom:Product.DefaultVariantComboID"); 21 string ProductImage = MoblerHelpers.GetProductListImage(ProductID, DefaultVariantID); 22 string ProductName = GetString("Ecom:Product.Name"); 23 string ProductNumber = GetString("Ecom:Product.Number"); 24 string ProductCatalogLink = !String.IsNullOrEmpty(GetString("Ecom:Product:Field.ProductCatelog.Value.Clean")) ? GetString("Ecom:Product:Field.ProductCatelog.Value.Clean") : ""; 25 string VariantId = GetString("Ecom:Product.VariantID"); 26 string ShortDescription = GetString("Ecom:Product.ShortDescription"); 27 string LongDescription = GetString("Ecom:Product.LongDescription").Replace("||", "<br/>"); 28 string CurrentVariantName = GetString("Ecom:Product.SelectedVariantComboName"); 29 var FaqQuestions = MoblerHelpers.GetProductFAQs(ProductID, GroupID); 30 31 string MetaDescription = GetString("Ecom:Product.MetaDescription"); 32 33 if (string.IsNullOrEmpty(MetaDescription)) 34 { 35 MetaDescription = Mobler.Website.CustomCode.Frontend.Helpers.Text.GetFirstLine(LongDescription.Replace("<br/>", " ")); 36 } 37 else 38 { 39 MetaDescription = ""; //Meta data description bliver sat af DW, hvis dette felt er udfyldt, så vi skal ikke opsætte noget. 40 } 41 42 43 var RelatedBlogs = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.Blogs.GetBlogsRelatedToProduct(ProductID); 44 bool NewItem = GetBoolean("Ecom:Product:Field.NewItem"); 45 bool LowPrice = GetBoolean("Ecom:Product:Field.Splash3"); 46 47 48 Mobler.Website.CustomCode.Frontend.ProductsDisplayVariant productsDisplayVariant = Mobler.Website.CustomCode.Frontend.ProductsDisplayVariant.Instance(); 49 50 bool ForSale = !GetBoolean("Ecom:Product:Field.NotForSaleOnline"); 51 52 var MainProdNr = string.Empty; 53 var VariantNr = string.Empty; 54 string FirstImage = ""; 55 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(ProductNumber)) 56 { 57 string[] MainProdSplit = ProductNumber.Split('_'); 58 59 if (MainProdSplit.Length > 1) 60 { 61 MainProdNr = MainProdSplit[0]; 62 VariantNr = MainProdSplit[1]; 63 } 64 else 65 { 66 MainProdNr = ProductNumber; 67 } 68 } 69 var Images = MoblerHelpers.GetProductImages(GetString("Ecom:Product.ID"), VariantNr); 70 bool First = true; 71 bool FirstIndicator = true; 72 int IndicatorIncrementer = 0; 73 string PriceSaving = GetString("Ecom:Product:Field.Spar.Value"); 74 string ProductLink = GetString("Ecom:Product.Link.Clean"); 75 double DiscountedPrice = GetDouble("Ecom:Product.Discount.Price.Price"); 76 double ActualPrice = GetDouble("Ecom:Product.Price.Price"); 77 var TotalDiscount = GetDouble("Ecom:Product.Discount.TotalAmount.Price"); 78 double spar = 0; 79 double price = 0; 80 if (!GetBoolean("Ecom:Product:Field.Splash3.Value") && !GetBoolean("Ecom:Product:Field.Offer.Value")) 81 { 82 if (DiscountedPrice < ActualPrice) 83 { 84 spar = TotalDiscount; 85 price = DiscountedPrice; 86 } 87 else 88 { 89 price = ActualPrice; 90 } 91 } 92 else 93 { 94 spar = GetDouble("Ecom:Product:Field.Spar.Value.Clean"); 95 price = GetDouble("Ecom:Product.Price.Price"); 96 } 97 double OriginalPrice = spar + price; 98 string DataLayerPrice = ActualPrice.ToString().Replace(".", "").Replace(",", "."); 99 System.Web.HttpContext.Current.Items["OverrideOgTags"] = true; 100 string OgImage = "https://mobler.dk" + Images.FirstOrDefault(); 101 102 string TrimmedTeaser = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.JSFormatting.TrimLinebreaks(ShortDescription); 103 string TrimmedName = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.JSFormatting.TrimLinebreaks(ProductName); 104 105 var ParentGroups = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.EcomGroups.getBreadCrumbGroupList(GroupID, true); 106 string ShowOnPageUrl = ""; 107 string GetCartEndpoint = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("GetCartJson"); 108 109 string QuickDeliveryColor = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("QuickDeliveryColor"); 110 string QuickDeliveryDescription = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("QuickDeliveryDescription"); 111 string NormalDeliveryDescription = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("NormalDeliveryDescription"); 112 string BrandName = GetString("Ecom:Product:Field.Maerkevarer.Value.Clean"); 113 string DeliveryTime = Translate("DeliveryTime." + BrandName, "Gns. leveringstid 3-12 dage"); 114 bool HideDelivery = DeliveryTime == "Skjul"; 115 string DeliveryColor = "#00AB5D"; 116 bool QuickDelivery = GetBoolean("Ecom:Product:Field.QuickDelivery.Value.Clean"); 117 string CustomDelivery = GetString("Ecom:Product:Field.CustomDeliveryTime.Value.Clean"); 118 if (QuickDelivery) 119 { 120 DeliveryColor = QuickDeliveryColor; 121 DeliveryTime = Translate("DeliveryTime.QuickDelivery", "Ekstra hurtig levering"); 122 } 123 else if (!String.IsNullOrEmpty(CustomDelivery)) 124 { 125 DeliveryTime = CustomDelivery; 126 } 127 string DeliveryFontWeightModifier = QuickDelivery ? "font-weight-bold" : ""; 128 bool DisplayAverageDeliveryTime = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetBoolean("DisplayAverageDeliveryTime"); 129 130 double CostPrice = GetDouble("Ecom:Product:Field.FirstwebCostPrice.Value.Raw"); 131 string DailyPriceBackgroundColor = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("AktuelDagsprisBackgroundColor"); 132 string DailyPriceTextColor = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("AktuelDagsprisTextColor"); 133 string EAN = GetString("Ecom:Product:Field.FirstEan.Value"); 134 135 string productionDescription = GetString("Ecom:Product:Field.FirstwebProductionDescription"); 136 } 137 138 139 @SnippetStart("ProductDetailsMeta") 140 @if (!string.IsNullOrEmpty(MetaDescription)) 141 { 142 <meta name="description" content="@MetaDescription" /> 143 } 144 @SnippetEnd("ProductDetailsMeta") 145 146 @SnippetStart("OgTags") 147 <meta property="og:type" content="product" /> 148 <meta property="og:description" content="@Regex.Replace(ShortDescription, "<.*?>", String.Empty)" /> 149 <meta property="og:image" content="@OgImage" /> 150 @SnippetEnd("OgTags") 151 152 @using Mobler.Website.CustomModules.MoblerHelpers 153 @using Dynamicweb.Ecommerce.Products 154 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 155 156 @helper RenderProduct(LoopItem product) 157 { 158 string BlackFridayTheme = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("BlackFridayTheme"); 159 string CTAbg = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("SeProdukt_CTABaggrundsfarve"); 160 string CTAtextcolor = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("SeProdukt_CTATekstfarve"); 161 string ProductID = product.GetString("Ecom:Product.ID"); 162 string ProductNumber = product.GetString("Ecom:Product.Number"); 163 string DefaultVariantID = product.GetString("Ecom:Product.DefaultVariantComboID"); 164 string ProductImage = MoblerHelpers.GetProductListImageWithMainImage(ProductID, ProductNumber); 165 string ProductName = product.GetString("Ecom:Product.Name"); 166 string VariantId = product.GetString("Ecom:Product.VariantID"); 167 if (String.IsNullOrEmpty(VariantId)) { 168 VariantId = DefaultVariantID; 169 } 170 bool NewItem = product.GetBoolean("Ecom:Product:Field.NewItem"); 171 bool LowPrice = product.GetBoolean("Ecom:Product:Field.Splash3"); 172 double CostPrice = product.GetDouble("Ecom:Product:Field.FirstwebCostPrice.Value.Raw"); 173 string ShortDescription = product.GetString("Ecom:Product.ShortDescription"); 174 string PriceSaving = product.GetString("Ecom:Product:Field.Spar.Value"); 175 string ProductLink = product.GetString("Ecom:Product.Link.Clean"); 176 if (!String.IsNullOrEmpty(VariantId)) { 177 ProductLink = ProductLink + "&variantid=" + VariantId; 178 } 179 double DiscountedPrice = product.GetDouble("Ecom:Product.Discount.Price.Price"); 180 double ActualPrice = product.GetDouble("Ecom:Product.Price.Price"); 181 var TotalDiscount = product.GetDouble("Ecom:Product.Discount.TotalAmount.Price"); 182 double spar = 0; 183 double price = 0; 184 if (!product.GetBoolean("Ecom:Product:Field.Splash3.Value") && !product.GetBoolean("Ecom:Product:Field.Offer.Value")) 185 { 186 if (DiscountedPrice < ActualPrice) 187 { 188 spar = TotalDiscount; 189 price = DiscountedPrice; 190 } 191 else 192 { 193 price = ActualPrice; 194 } 195 } 196 else 197 { 198 spar = product.GetDouble("Ecom:Product:Field.Spar.Value.Clean"); 199 price = product.GetDouble("Ecom:Product.Price.Price"); 200 } 201 double OriginalPrice = spar + price; 202 203 204 var languageId = product.GetString("Ecom:Product.LanguageID"); 205 var dwProduct = Dynamicweb.Ecommerce.Services.Products.GetProductById(ProductID, VariantId, languageId); 206 var VariantCombinations = dwProduct.VariantCombinations.ToList().Where(v => v.GetProduct(languageId).Number != VariantId); 207 bool ManyVariants = VariantCombinations.Count() > 3; 208 if (ManyVariants) 209 { 210 VariantCombinations = VariantCombinations.Take(3).ToList(); 211 } 212 213 string BrandName = product.GetString("Ecom:Product:Field.Maerkevarer.Value.Clean"); 214 bool QuickDelivery = product.GetBoolean("Ecom:Product:Field.QuickDelivery.Value.Clean"); 215 string DeliveryTime = Translate("DeliveryTime." + BrandName, "Gns. leveringstid 3-12 dage"); 216 string DeliveryColor = "#00AB5D"; 217 if (QuickDelivery) { 218 DeliveryTime = Translate("DeliveryTime.QuickDelivery", "Ekstra hurtig levering"); 219 DeliveryColor = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("QuickDeliveryColor"); 220 } 221 222 <div class="col-11 col-sm-6 col-lg-3 mt-3 mx-auto mx-sm-0 mb-3"> 223 <a href="@ProductLink" class="product-list-product box-shadow px-3 pt-3 pb-5 h-100 d-flex flex-column align-items-center mb-3 overflow-hidden"> 224 <div class="d-flex flex-column align-items-center"> 225 <div class="img-container"> 226 <img class="js-product-image-@ProductID" src="@ProductImage" alt="@ProductName" /> 227 </div> 228 </div> 229 <h3 class="mt-2 mb-0 fs2 text-center mw-100 font-weight-bold">@ProductName</h3> 230 <div class="fs0 color-subtle text-center mw-100 mb-0 product-description">@ShortDescription</div> 231 <div class="d-flex flex-wrap justify-content-center w-100 align-content-end flex-fill"> 232 <p class="color-subtle m-0 fs0 w-100 text-center"> 233 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(product.GetString("Ecom:Product:Field.dybdeint.Value.Clean"))) 234 { 235 if (product.GetString("Ecom:Product:Field.dybdeint.Value.Clean") != "0") 236 { 237 <span>D/L: @product.GetValue("Ecom:Product:Field.dybdeint.Value.Clean")</span> 238 } 239 } 240 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(product.GetString("Ecom:Product:Field.hoejdeint.Value.Clean"))) 241 { 242 if (product.GetString("Ecom:Product:Field.hoejdeint.Value.Clean") != "0") 243 { 244 <span>H: @product.GetValue("Ecom:Product:Field.hoejdeint.Value.Clean")</span> 245 } 246 } 247 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(product.GetString("Ecom:Product:Field.breddeint.Value.Clean"))) 248 { 249 if (product.GetString("Ecom:Product:Field.breddeint.Value.Clean") != "0") 250 { 251 <span>B: @product.GetValue("Ecom:Product:Field.breddeint.Value.Clean")</span> 252 } 253 } 254 </p> 255 @if (QuickDelivery) 256 { 257 <div class="delivery-information my-2 w-100 justify-content-center"> 258 <svg class="delivery-icon mr-2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" id="Capa_1" fill="@DeliveryColor" x="0px" y="0px" width="20px" height="20px" viewBox="0 0 612 612" style="enable-background:new 0 0 612 612;" xml:space="preserve"> 259 <g> 260 <g> 261 <path d="M226.764,375.35c-28.249,0-51.078,22.91-51.078,51.16c0,28.166,22.829,51.078,51.078,51.078s51.078-22.912,51.078-51.078 C277.841,398.26,255.013,375.35,226.764,375.35z M226.764,452.049c-14.125,0-25.54-11.498-25.54-25.541 c0-14.123,11.415-25.539,25.54-25.539c14.124,0,25.539,11.416,25.539,25.539C252.302,440.551,240.888,452.049,226.764,452.049z M612,337.561v54.541c0,13.605-11.029,24.635-24.636,24.635h-26.36c-4.763-32.684-32.929-57.812-66.927-57.812 c-33.914,0-62.082,25.129-66.845,57.812H293.625c-4.763-32.684-32.93-57.812-66.845-57.812c-33.915,0-62.082,25.129-66.844,57.812 h-33.012c-13.606,0-24.635-11.029-24.635-24.635v-54.541H612L612,337.561z M494.143,375.35c-28.249,0-51.16,22.91-51.16,51.16 c0,28.166,22.912,51.078,51.16,51.078c28.166,0,51.077-22.912,51.077-51.078C545.22,398.26,522.309,375.35,494.143,375.35z M494.143,452.049c-14.125,0-25.539-11.498-25.539-25.541c0-14.123,11.414-25.539,25.539-25.539 c14.042,0,25.539,11.416,25.539,25.539C519.682,440.551,508.185,452.049,494.143,452.049z M602.293,282.637l-96.817-95.751 c-6.159-6.077-14.453-9.526-23.076-9.526h-48.86v-18.313c0-13.631-11.004-24.635-24.635-24.635H126.907 c-13.55,0-24.635,11.005-24.635,24.635v3.86L2.3,174.429l177.146,23.068L0,215.323l178.814,25.423L0,256.25l102.278,19.29 l-0.007,48.403h509.712v-17.985C611.983,297.171,608.452,288.796,602.293,282.637z M560.084,285.839h-93.697 c-2.135,0-3.86-1.724-3.86-3.859v-72.347c0-2.135,1.725-3.86,3.86-3.86h17.82c0.985,0,1.971,0.411,2.71,1.068l75.796,72.347 C565.257,281.569,563.532,285.839,560.084,285.839z" /> 262 263 </g> 264 </g> 265 </svg> 266 <p class="delivery-text font-weight-bold">@DeliveryTime - <span class="text-underline cursor-pointer" data-bind="click: ToggleQuickDeliveryInfo" style="color: @DeliveryColor">@Translate("Product.DeliveryInfo.ReadmoreText", "L&aelig;s mere")</span></p> 267 </div> 268 } 269 <p class="fs5 my-0 d-flex align-items-center font-weight-bold"> 270 @if (VariantCombinations.Count() > 0) 271 { 272 <span class="font-weight-semibold fs0 mr-2">@Translate("ProductPrice.From", "Fra")</span> 273 } 274 @MoblerHelpers.formatPrice(price) 275 </p> 276 @if (CostPrice > 0) 277 { 278 string DailyPriceBackgroundColor = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("AktuelDagsprisBackgroundColor"); 279 string DailyPriceTextColor = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("AktuelDagsprisTextColor"); 280 string EAN = product.GetString("Ecom:Product:Field.FirstEan.Value"); 281 var PriceShapePrices = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.PriceShapeHelpers.GetProductPrice(ProductNumber, EAN); 282 283 <div class="discount-splash price-shape" style="background-color: @DailyPriceBackgroundColor"><p class="m-0" style="color: @DailyPriceTextColor;">@Translate("ProductDailyPriceSplash", "Dagspris")</p></div> 284 if (PriceShapePrices != null) 285 { 286 if (price < PriceShapePrices.MoblerPrice) 287 { 288 <div class="d-flex w-100 mb-2"> 289 @if (VariantCombinations.Count() > 0) 290 { 291 <p class="color-black-w-opacity fs0 m-0 text-uppercase">@Translate("PriceRecommendPriceFrom", "Vejl. pris fra") @MoblerHelpers.formatPrice(PriceShapePrices.MoblerPrice)</p> 292 } 293 else 294 { 295 <p class="color-black-w-opacity fs0 m-0 text-uppercase">@Translate("PriceRecommendPrice", "Vejl. pris") @MoblerHelpers.formatPrice(PriceShapePrices.MoblerPrice)</p> 296 } 297 </div> 298 } 299 } 300 301 } 302 else if (spar > 0) 303 { 304 if (BlackFridayTheme == "True") 305 { 306 <div class="discount-splash bf-bg-black bf-color-white"><p class="m-0 font-weight-bold">@Translate("ProductOffer", "Tilbud")</p></div> 307 } 308 else 309 { 310 <div class="discount-splash"><p class="m-0 font-weight-bold">@Translate("ProductOffer", "Tilbud")</p></div> 311 } 312 <div class="d-flex justify-content-between w-100 mb-2"> 313 <p class="color-black-w-opacity fs0 m-0 text-uppercase">@Translate("PriceBefore", "Før") @MoblerHelpers.formatPrice(OriginalPrice)</p> 314 <p class="bg-discount fs0 text-uppercase m-0 px-2 font-weight-bold">@Translate("PriceSaving", "Spar") @MoblerHelpers.formatPrice(spar)</p> 315 </div> 316 } 317 else if (NewItem) 318 { 319 <div class="discount-splash new-item"><p class="m-0 font-weight-bold">@Translate("ProductNew", "Nyhed")</p></div> 320 } 321 else if (LowPrice) 322 { 323 <div class="discount-splash low-price"><p class="m-0 font-weight-bold">@Translate("ProductLowPrice", "Fast lavpris")</p></div> 324 } 325 </div> 326 @if (VariantCombinations.Count() > 0) 327 { 328 <div class="w-100 row align-items-center justify-content-center"> 329 @foreach (var Variant in VariantCombinations) 330 { 331 var currentproductLoop = Variant.GetProduct(languageId); 332 string VariantNumber = currentproductLoop.Number; 333 string VariantLink = product.GetString("Ecom:Product.Link.Clean") + "&variantid=" + currentproductLoop.VariantId; 334 string VariantVariantId = ""; 335 if (VariantNumber.Split('_').Length > 1) 336 { 337 VariantVariantId = VariantNumber.Split('_')[1]; 338 } 339 string imageProductDetails = string.Format("/Admin/Public/GetImage.ashx?Image={0}&Width=60&height=50&Format=png&Crop=5&resolution=50", MoblerHelpers.GetProductImages(ProductID, VariantVariantId).First()); 340 string ImageLarge = imageProductDetails.Replace("&Width=60&height=50", "&Width=260&height=200");; 341 <div class="w-25 p-1 mb-2 d-block" data-bind="previewVariant: { variantImage: '@ImageLarge', currentImage: '.js-product-image-@ProductID', originalImage: '@ProductImage', link: '@VariantLink' }"> 342 <img class="img-fluid" src="@imageProductDetails" /> 343 </div> 344 } 345 @if (ManyVariants) 346 { 347 <div class="w-25 p-1 mb-2 d-flex justify-content-center align-items-center fs2"> 348 <span class="see-more-dots"> 349 <i class="fas fa-ellipsis-h"></i> 350 </span> 351 </div> 352 } 353 </div> 354 <div class="variant-price-disclaimer">@Translate("VariantPriceDisclaimer", "Prisen kan variere efter materialevalg")</div> 355 } 356 @if (BlackFridayTheme == "True") 357 { 358 <div class="bf-bg-black product-cta d-block text-center fs2 font-weight-bold">@Translate("GoToProduct", "Se produkt")</div> 359 } else { 360 <div class="bg-brand product-cta d-block text-center fs2 font-weight-bold" style="background-color: @CTAbg;color: @CTAtextcolor;">@Translate("GoToProduct", "Se produkt")</div> 361 } 362 363 </a> 364 365 </div> 366 } 367 368 @helper RenderWideOffer(LoopItem product) 369 { 370 string ProductID = product.GetString("Ecom:Product.ID"); 371 string DefaultVariantID = product.GetString("Ecom:Product.DefaultVariantComboID"); 372 string ProductImage = MoblerHelpers.GetProductListImage(ProductID, DefaultVariantID).Replace("Width=260&height=200", "Width=400&height=230"); 373 string ProductName = product.GetString("Ecom:Product.Name"); 374 string ShortDescription = product.GetString("Ecom:Product.ShortDescription"); 375 string PriceSaving = product.GetString("Ecom:Product:Field.Spar.Value"); 376 string ProductLink = product.GetString("Ecom:Product.Link.Clean"); 377 double DiscountedPrice = product.GetDouble("Ecom:Product.Discount.Price.Price"); 378 double ActualPrice = product.GetDouble("Ecom:Product.Price.Price"); 379 var TotalDiscount = product.GetDouble("Ecom:Product.Discount.TotalAmount.Price"); 380 double spar = 0; 381 double price = 0; 382 if (!product.GetBoolean("Ecom:Product:Field.Splash3.Value") && !product.GetBoolean("Ecom:Product:Field.Offer.Value")) 383 { 384 if (DiscountedPrice < ActualPrice) 385 { 386 spar = TotalDiscount; 387 price = DiscountedPrice; 388 } 389 else 390 { 391 price = ActualPrice; 392 } 393 } 394 else 395 { 396 spar = product.GetDouble("Ecom:Product:Field.Spar.Value.Clean"); 397 price = product.GetDouble("Ecom:Product.Price.Price"); 398 } 399 double OriginalPrice = spar + price; 400 401 <div class="col-12 bg-white box-shadow-grey border-radius-bottom-8px mt-5"> 402 <div class="row"> 403 404 <div class="col-12 col-md-4 d-flex align-items-center justify-content-center p-2"> 405 @if (spar > 0) 406 { 407 <div class="discount-splash d-md-none"> 408 <p class="m-0"> 409 @Translate("ProductOffer", "Tilbud") 410 </p> 411 </div> 412 } 413 <a href="@ProductLink"> 414 <img class="img-fluid" src="@ProductImage" alt="@ProductName" /> 415 </a> 416 </div> 417 <div class="col-12 col-md-8 px-0 pt-4 pb-0 pb-sm-3 d-flex flex-column align-items-center 418 justify-content-end"> 419 @if (spar > 0) 420 { 421 <div class="discount-splash d-none d-md-flex"> 422 <p class="m-0"> 423 @Translate("ProductOffer", "Tilbud") 424 </p> 425 </div> 426 } 427 <div class="px-2"> 428 <h1 class="wide-offer--title mw-100 word-break mt-3 mt-sm-0 font-weight-bold text-uppercase text-center">@ProductName</h1> 429 <div class="wide-offer--subtitle word-break text-center color-dark-grey rte-content"> 430 @ShortDescription 431 </div> 432 </div> 433 <div class="mt-2 fs5 font-weight-bold"> 434 @MoblerHelpers.formatPrice(price) 435 </div> 436 <div class="d-flex flex-column justify-content-center align-items-center flex-sm-row w-100"> 437 438 @if (spar > 0) 439 { 440 <div class="d-flex mb-2 mb-sm-0 justify-content-center"> 441 <p class="color-black-w-opacity m-0 mr-5 p-1 text-uppercase"> 442 @Translate("PriceBefore", "Før") @MoblerHelpers.formatPrice(OriginalPrice) 443 </p> 444 <p class="bg-discount font-weight-bold mb-0 mr-sm-5 px-2 p-1 text-uppercase"> 445 @Translate("PriceSaving", "Spar") @MoblerHelpers.formatPrice(spar) 446 </p> 447 </div> 448 } 449 <a class="wide-offer--button btn btn-primary pl-3 pr-3" href="@ProductLink"> 450 @Translate("GoToProduct", "Se produkt") 451 </a> 452 </div> 453 </div> 454 455 </div> 456 </div> 457 458 } 459 460 @helper Render2ColOffer(LoopItem product) 461 { 462 string ProductID = product.GetString("Ecom:Product.ID"); 463 string DefaultVariantID = product.GetString("Ecom:Product.DefaultVariantComboID"); 464 string ProductImage = MoblerHelpers.GetProductListImage(ProductID, DefaultVariantID).Replace("Width=260", "Width=450").Replace("height=200", "Height=400"); 465 string ProductName = product.GetString("Ecom:Product.Name"); 466 string ShortDescription = product.GetString("Ecom:Product.ShortDescription"); 467 string PriceSaving = product.GetString("Ecom:Product:Field.Spar.Value"); 468 string ProductLink = product.GetString("Ecom:Product.Link.Clean"); 469 double DiscountedPrice = product.GetDouble("Ecom:Product.Discount.Price.Price"); 470 double ActualPrice = product.GetDouble("Ecom:Product.Price.Price"); 471 var TotalDiscount = product.GetDouble("Ecom:Product.Discount.TotalAmount.Price"); 472 double spar = 0; 473 double price = 0; 474 if (!product.GetBoolean("Ecom:Product:Field.Splash3.Value") && !product.GetBoolean("Ecom:Product:Field.Offer.Value")) 475 { 476 if (DiscountedPrice < ActualPrice) 477 { 478 spar = TotalDiscount; 479 price = DiscountedPrice; 480 } 481 else 482 { 483 price = ActualPrice; 484 } 485 } 486 else 487 { 488 spar = product.GetDouble("Ecom:Product:Field.Spar.Value.Clean"); 489 price = product.GetDouble("Ecom:Product.Price.Price"); 490 } 491 double OriginalPrice = spar + price; 492 493 494 <div class="col-12 col-md-6 mt-5"> 495 <a href="@ProductLink" class="offer-2col box-shadow-large border-radius-bottom-10px w-100 h-100 d-flex flex-column color-black"> 496 <div class="d-flex align-items-center justify-content-center offer-2col--img-container"> 497 <img class="img-fluid" src="@ProductImage" alt="@ProductName"> 498 @if (spar > 0) 499 { 500 <div class="discount-splash"> 501 <p class="m-0"> 502 @Translate("ProductOffer", "Tilbud") 503 </p> 504 </div> 505 } 506 </div> 507 <div> 508 <h1 class="offer-2col--title pl-3 pr-3 mb-3 text-center color-black text-uppercase"> 509 @ProductName 510 </h1> 511 <div class="offer-2col--subtitle color-dark-grey pl-3 pr-3 my-3 my-md-5 text-center"> 512 @ShortDescription 513 </div> 514 </div> 515 <div class="d-flex flex-wrap flex-fill justify-content-center align-items-end"> 516 <div class="d-flex flex-wrap flex-fill justify-content-center align-items-end"> 517 <p class="offer-2col--price mb-3 text-center font-weight-bold color-black w-100"> 518 @MoblerHelpers.formatPrice(price) 519 </p> 520 @if (spar > 0) 521 { 522 <div class="d-flex justify-content-center mb-3"> 523 <span class="offer-2col--pricebefore color-black-w-opacity mr-5 p-1 text-uppercase"> 524 @Translate("PriceBefore", "Før") @MoblerHelpers.formatPrice(OriginalPrice) 525 </span> 526 <span class="offer-2col--pricesave color-black bg-discount font-weight-bold p-1 text-uppercase"> 527 @Translate("PriceSaving", "Spar") @MoblerHelpers.formatPrice(spar) 528 </span> 529 </div> 530 } 531 532 <div class="w-100"> 533 <div class="offer-2col--button btn btn-primary p-3 border-radius-bottom-10px w-100 mb-sm-0 font-weight-bold"> 534 @Translate("GoToProduct", "Se produkt") 535 </div> 536 </div> 537 </div> 538 </div> 539 </a> 540 </div> 541 } 542 543 @using Mobler.Website.CustomModules.MoblerHelpers 544 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 545 546 @helper RenderBlogTeaser(Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.Blog Blog) 547 { 548 string CleanLink = Blog.Link.Replace("default.aspx?id", "Default.aspx?Id"); 549 <div class="col-12 col-md-4 px-0 px-md-3 mb-4"> 550 <a href="@CleanLink" class="blog d-block"> 551 <div class="image" style="background-image:url('@Blog.Image')"> 552 <img class="d-none" src="@Blog.Image" alt="Alternate Text" /> 553 </div> 554 <div class="text"> 555 <div class="positioning"> 556 <h4 class="col-10 col-md-9 px-2 pt-3 bg-white font-weight-bold text-center mx-auto">@Blog.Header</h4> 557 <p class="text-center color-subtle">@Blog.Date</p> 558 <p class="text-center font-weight-bold m-0 color-primary">@Translate("BlogReadMore", "L&aelig;s mere her")</p> 559 </div> 560 </div> 561 </a> 562 </div> 563 } 564 565 @helper RenderLargeBlogTeaser(Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.Blog Blog, string ImagePosition) 566 { 567 string ImageClass = ImagePosition == "Left" ? "" : "offset-md-4"; 568 string TextClass = ImagePosition == "Left" ? "" : "left"; 569 string Image = "/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=" + Blog.Image + "&Height=400&Format=png&Crop=0"; 570 string CleanLink = Blog.Link.Replace("default.aspx?id", "Default.aspx?Id"); 571 <div class="col-12 blog"> 572 <div class="row"> 573 <div class="col-12 col-md-8 px-0 px-md-3 @ImageClass"> 574 <div class="image-container" style="background-image:url('@Image')"> 575 <img class="img-fluid" src="@Image" alt="@Blog.Header" /> 576 </div> 577 </div> 578 <div class="col-12 col-md-6 text-container mb-5 mb-md-0 @TextClass"> 579 <div class="text bg-white p-3"> 580 <div> 581 <h4>@Blog.Header</h4> 582 @Blog.Teaser 583 </div> 584 <a class="font-weight-bold" href="@CleanLink">@Translate("BlogReadMore", "L&aelig;s mere her")</a> 585 </div> 586 </div> 587 </div> 588 </div> 589 } 590 591 @helper RenderLatestBlogsTeasers() 592 { 593 var LatestBlogs = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.Blogs.GetLatestBlogs(); 594 foreach (var Blog in LatestBlogs) 595 { 596 @RenderBlogTeaser(Blog) 597 } 598 } 599 600 601 <div class="container pt-3 d-none d-md-block"> 602 603 <div class="bread"> 604 <p class="color-subtle">@Translate("Breadcrumb.CurrentPage", "Her er du:")</p> 605 <p class="bread-item color-subtle"> 606 <a href="/"> 607 @Translate("Breadcrumb.Frontpage", "Forside") 608 </a> 609 </p> 610 @foreach (var Group in ParentGroups) 611 { 612 <p class="bread-item color-subtle"> 613 @if (Group == ParentGroups.First()) 614 { 615 @Group.Name 616 ShowOnPageUrl = Group.ProductGroupFieldValues.GetProductGroupFieldValue("FirstwebGroupPrimaryPage").Value.ToString(); 617 } 618 else 619 { 620 <a href="/@ShowOnPageUrl&GroupId=@Group.Id"> 621 @Group.Name 622 </a> 623 } 624 </p> 625 } 626 627 <p class="active color-subtle">@ProductName</p> 628 </div> 629 630 </div> 631 632 <div class="container mt-3 mb-5 product-details position-relative" data-bind="viewModel: 'ProductViewModel'"> 633 634 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: CartPageId, value: '@AjaxCartPageId' }"></div> 635 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: MiniCart, value: '.js-mini-cart-lines' }"></div> 636 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: CartCount, value: '.js-cart-count' }"></div> 637 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: CustomersAlsoSawLines, value: '.js-customers-also-saw-lines' }"></div> 638 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: CustomersAlsoSawPage, value: '@CustomersAlsoSawPageId' }"></div> 639 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: MainProductId, value: '@MainProdNr' }"></div> 640 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: VariantsEndpoint, value: '@VariantsEndpoint' }"></div> 641 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: VariantDetailsEndpoint, value: '@VariantDetailsEndpoint' }"></div> 642 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: TeaserText, value: '@TrimmedTeaser' }"></div> 643 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: ProductName, value: '@TrimmedName' }"></div> 644 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: ProductNumber, value: '@ProductNumber' }"></div> 645 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: VariantId, value: '@VariantId' }"></div> 646 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: Price, value: '@MoblerHelpers.formatPrice(price)' }"></div> 647 <div class="d-none js-update-cart" data-bind="setInitValue: { observable: CartEndpoint, value: '@GetCartEndpoint' }, click: GetCart"></div> 648 649 <div id="blueimp-gallery" class="blueimp-gallery"> 650 <div class="slides"></div> 651 <h3 class="title"></h3> 652 <a class="prev">‹</a> 653 <a class="next">›</a> 654 <a class="close">×</a> 655 <a class="play-pause"></a> 656 <ol class="indicator"></ol> 657 </div> 658 659 <div class="modal fade video-modal" id="videoModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="video-modal" aria-hidden="true"> 660 <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document"> 661 <div class="modal-content"> 662 <div class="modal-body"> 663 <div id="player"></div> 664 </div> 665 </div> 666 </div> 667 </div> 668 669 <div class="add-to-cart-overlay" data-bind="css: { 'd-block': ProcessingAjax }"> 670 <p class="fs4 m-0 color-white">@Translate("ProductAjaxAddingToCart", "Tilf&oslash;jer til kurv") <i class="fa fa-spinner fa-spin ml-3 fs5"></i></p> 671 </div> 672 673 <div class="add-to-cart-overlay" data-bind="css: { 'd-block': ProcessingVariantDetailsAjax }"> 674 <p class="fs4 m-0 color-white">@Translate("ProductAjaxGettingVariant", "Henter variant") <i class="fa fa-spinner fa-spin ml-3 fs5"></i></p> 675 </div> 676 677 <div class="delivery-information-popup" data-bind="css: { 'd-flex': DeliveryInfoOpen }, click: ToggleDeliveryInfo"> 678 <div class="description-content bg-white px-3 py-4 px-lg-4 position-relative" data-bind="click: OpenDeliveryInfo, clickBubble: false"> 679 <div class="modal-closer-custom" data-bind="click: ToggleDeliveryInfo, clickBubble: false"> 680 <img src="/Files/Templates/Designs/Mobler2018/assets/img/icons/close.svg" /> 681 </div> 682 @if (QuickDelivery) 683 { 684 <div> 685 @QuickDeliveryDescription 686 </div> 687 } 688 else if (DisplayAverageDeliveryTime) 689 { 690 <div> 691 @NormalDeliveryDescription 692 </div> 693 } 694 </div> 695 </div> 696 697 @if (CostPrice > 0) 698 { 699 string PriceDescription = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.AreaItems.GetString("DagsprisDescription"); 700 <div class="delivery-information-popup" data-bind="css: { 'd-flex': PriceInfoOpen }, click: TogglePriceInfo"> 701 <div class="description-content bg-white px-3 py-4 px-lg-4 position-relative" data-bind="click: OpenPriceInfo, clickBubble: false"> 702 <div class="modal-closer-custom" data-bind="click: TogglePriceInfo, clickBubble: false"> 703 <img src="/Files/Templates/Designs/Mobler2018/assets/img/icons/close.svg" /> 704 </div> 705 <div> 706 @PriceDescription 707 </div> 708 </div> 709 </div> 710 } 711 712 713 <h1 class="header mb-4" data-bind="text: ProductName">@ProductName</h1> 714 715 <div class="d-flex flex-wrap"> 716 717 <div class="image-container position-relative overflow-hidden"> 718 719 <div class="discount-splash unimportant-hidden" data-bind="css: { 'd-flex': SplashType() == 1 }"><p class="m-0">@Translate("ProductOffer", "Tilbud")</p></div> 720 <div class="discount-splash unimportant-hidden new-item" data-bind="css: { 'd-flex': SplashType() == 2 }"><p class="m-0">@Translate("ProductNew", "Nyhed")</p></div> 721 <div class="discount-splash unimportant-hidden low-price" data-bind="css: { 'd-flex': SplashType() == 3 }"><p class="m-0">@Translate("ProductLowPrice", "Fast lavpris")</p></div> 722 <div class="discount-splash unimportant-hidden price-shape" data-bind="css: { 'd-flex': SplashType() == 4 }" style="background-color: @DailyPriceBackgroundColor;"><p class="m-0" style="color: @DailyPriceTextColor;">@Translate("ProductDailyPriceSplash", "Dagspris")</p></div> 723 724 <div id="imageSlider" class="carousel slide" data-ride="carousel"> 725 <div class="carousel-inner align-items-center" data-bind="if: Images().length == 0"> 726 727 @foreach (var Image in Images) 728 { 729 if (First) 730 { 731 <a href="/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=@Image&width=2000" class="mb-3 mb-lg-0 carousel-item active" data-gallery> 732 <img class="product-image main-image" src="/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=@Image&width=950&height=500&crop=5" alt="@ProductName" /> 733 </a> 734 First = false; 735 FirstImage = "/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=" + Image + "&width=950&height=500&crop=5"; 736 } 737 else 738 { 739 <a href="/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=@Image&width=2000" class="mb-3 mb-lg-0 carousel-item" data-gallery> 740 <img class="product-image main-image" src="/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=@Image&width=950&height=500&crop=5" alt="@ProductName" /> 741 </a> 742 } 743 744 } 745 746 </div> 747 <div class="carousel-inner align-items-center d-flex js-ko-carousel" data-bind="foreach: Images()"> 748 749 <a data-bind="attr: { href: '/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=' + $data + '&width=2000' }" class="mb-3 mb-lg-0 carousel-item active" data-gallery> 750 <img class="product-image main-image" data-bind="attr: { src: '/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=' + $data + '&width=950&height=500&crop=5' }" /> 751 </a> 752 753 </div> 754 </div> 755 756 @if (Images.Count > 1) 757 { 758 <div class="row small-gutter carousel-row" data-bind="css: { 'd-none': Images().length > 0 }"> 759 760 @foreach (var Image in Images) 761 { 762 if (FirstIndicator) 763 { 764 <div data-target="#imageSlider" data-slide-to="@IndicatorIncrementer" class="col-4 mt-lg-3 cursor-pointer active"> 765 <div class="secondary-image"> 766 <img class="product-image" src="/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=@Image&width=400&height=230&crop=5" alt="@ProductName" /> 767 </div> 768 </div> 769 FirstIndicator = false; 770 } 771 else 772 { 773 <div data-target="#imageSlider" data-slide-to="@IndicatorIncrementer" class="col-4 mt-lg-3 cursor-pointer"> 774 <div class="secondary-image"> 775 <img class="product-image" src="/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=@Image&width=400&height=230&crop=5" alt="@ProductName" /> 776 </div> 777 </div> 778 } 779 IndicatorIncrementer++; 780 } 781 782 @if (!String.IsNullOrEmpty(GetString("Ecom:Product:Field.VideoKlip.Value"))) 783 { 784 string BackgroundSize = !String.IsNullOrEmpty(GetString("Ecom:Product:Field.VideoBillede.Value.Clean")) ? "cover" : "contain"; 785 string OverlayImage = !String.IsNullOrEmpty(GetString("Ecom:Product:Field.VideoBillede.Value.Clean")) ? GetString("Ecom:Product:Field.VideoBillede.Value.Clean") : FirstImage; 786 <div class="youtube-video-container mt-lg-3" data-bind="youtubeVideo: { videoId: '@GetString("Ecom:Product:Field.VideoKlip.Value")', overlayId: 'js-video-overlay', playerId: 'player' }"> 787 <div id="js-video-overlay" class="video-overlay pointer" style="background-image:url('@OverlayImage');background-size: @BackgroundSize;"> 788 <div class="visual-overlay d-flex flex-column justify-content-center align-items-center h-100 w-100"> 789 <img src="/Files/Templates/Designs/Mobler2018/assets/img/icons/Play.svg" /> 790 <p class="mt-3 mb-0 color-white">@Translate("Product.WatchVideo", "Se video")</p> 791 </div> 792 </div> 793 </div> 794 } 795 796 </div> 797 798 <div class="row small-gutter carousel-row unimportant-hidden" data-bind="css: { 'd-flex': Images().length > 0 }, foreach: Images()"> 799 800 <!-- ko if: $index() == 0 --> 801 <div data-target="#imageSlider" class="col-4 mt-lg-3 cursor-pointer active" data-bind="click: $parent.ChangeSlide.bind($data, $index())"> 802 <div class="secondary-image"> 803 <img class="product-image" data-bind="attr: { src: '/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=' + $data + '&width=400&height=230&crop=5' }" alt="@ProductName" /> 804 </div> 805 </div> 806 <!-- /ko --> 807 <!-- ko if: $index() != 0 --> 808 <div data-target="#imageSlider" class="col-4 mt-lg-3 cursor-pointer" data-bind="click: $parent.ChangeSlide.bind($data, $index())"> 809 <div class="secondary-image"> 810 <img class="product-image" data-bind="attr: { src: '/Admin/Public/GetImage.ashx?Image=' + $data + '&width=400&height=230&crop=5' }" alt="@ProductName" /> 811 </div> 812 </div> 813 <!-- /ko --> 814 815 </div> 816 } 817 818 </div> 819 820 <div class="pl-lg-4 description-container d-flex flex-wrap flex-column mt-3 mt-lg-0 position-relative"> 821 822 <div class="mb-2">@ShortDescription</div> 823 824 <div class="w-100"><p class="color-primary pointer mb-2" data-bind="scrollToElement: { target: '#js-full-description' }">@Translate("ProductReadFullDescription", "L&aelig;s hele beskrivelsen")</p></div> 825 826 <div class="w-100"> 827 <p class="color-subtle m-0">@Translate("ProductProductNumber", "Produktnummer:") <span data-bind="text: ProductNumber">@ProductNumber</span></p> 828 <p class="color-subtle m-0"> 829 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Ecom:Product:Field.dybdeint.Value.Clean"))) 830 { 831 if (GetString("Ecom:Product:Field.dybdeint.Value.Clean") != "0") 832 { 833 <span>D/L: @GetValue("Ecom:Product:Field.dybdeint.Value.Clean")</span> 834 } 835 } 836 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Ecom:Product:Field.hoejdeint.Value.Clean"))) 837 { 838 if (GetString("Ecom:Product:Field.hoejdeint.Value.Clean") != "0") 839 { 840 <span>H: @GetValue("Ecom:Product:Field.hoejdeint.Value.Clean")</span> 841 } 842 } 843 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Ecom:Product:Field.breddeint.Value.Clean"))) 844 { 845 if (GetString("Ecom:Product:Field.breddeint.Value.Clean") != "0") 846 { 847 <span>B: @GetValue("Ecom:Product:Field.breddeint.Value.Clean")</span> 848 } 849 } 850 </p> 851 </div> 852 853 @if ((QuickDelivery || DisplayAverageDeliveryTime) && !HideDelivery) 854 { 855 <div class="w-100 mt-3"> 856 857 <div class="delivery-information"> 858 <svg class="delivery-icon mr-2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" id="Capa_1" fill="@DeliveryColor" x="0px" y="0px" width="30px" height="30px" viewBox="0 0 612 612" style="enable-background:new 0 0 612 612;" xml:space="preserve"> 859 <g> 860 <g> 861 <path d="M226.764,375.35c-28.249,0-51.078,22.91-51.078,51.16c0,28.166,22.829,51.078,51.078,51.078s51.078-22.912,51.078-51.078 C277.841,398.26,255.013,375.35,226.764,375.35z M226.764,452.049c-14.125,0-25.54-11.498-25.54-25.541 c0-14.123,11.415-25.539,25.54-25.539c14.124,0,25.539,11.416,25.539,25.539C252.302,440.551,240.888,452.049,226.764,452.049z M612,337.561v54.541c0,13.605-11.029,24.635-24.636,24.635h-26.36c-4.763-32.684-32.929-57.812-66.927-57.812 c-33.914,0-62.082,25.129-66.845,57.812H293.625c-4.763-32.684-32.93-57.812-66.845-57.812c-33.915,0-62.082,25.129-66.844,57.812 h-33.012c-13.606,0-24.635-11.029-24.635-24.635v-54.541H612L612,337.561z M494.143,375.35c-28.249,0-51.16,22.91-51.16,51.16 c0,28.166,22.912,51.078,51.16,51.078c28.166,0,51.077-22.912,51.077-51.078C545.22,398.26,522.309,375.35,494.143,375.35z M494.143,452.049c-14.125,0-25.539-11.498-25.539-25.541c0-14.123,11.414-25.539,25.539-25.539 c14.042,0,25.539,11.416,25.539,25.539C519.682,440.551,508.185,452.049,494.143,452.049z M602.293,282.637l-96.817-95.751 c-6.159-6.077-14.453-9.526-23.076-9.526h-48.86v-18.313c0-13.631-11.004-24.635-24.635-24.635H126.907 c-13.55,0-24.635,11.005-24.635,24.635v3.86L2.3,174.429l177.146,23.068L0,215.323l178.814,25.423L0,256.25l102.278,19.29 l-0.007,48.403h509.712v-17.985C611.983,297.171,608.452,288.796,602.293,282.637z M560.084,285.839h-93.697 c-2.135,0-3.86-1.724-3.86-3.859v-72.347c0-2.135,1.725-3.86,3.86-3.86h17.82c0.985,0,1.971,0.411,2.71,1.068l75.796,72.347 C565.257,281.569,563.532,285.839,560.084,285.839z" /> 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 </g> 878 </g> 879 </svg> 880 <p class="delivery-text @DeliveryFontWeightModifier">@DeliveryTime - <a href="#" class="text-underline" data-bind="click: ToggleDeliveryInfo" style="color: @DeliveryColor">@Translate("Product.DeliveryInfo.ReadmoreText", "L&aelig;s mere")</a></p> 881 </div> 882 883 </div> 884 } 885 886 @if (CostPrice > 0) 887 { 888 <div class="w-100 mt-3"> 889 890 <div class="delivery-information"> 891 <div class="live-price-animation"></div> 892 <p class="delivery-text">@Translate("Product.PriceInfo.RecommendedPriceInfo", "Aktuel dagspris - ")<a href="#" class="text-underline" data-bind="click: TogglePriceInfo">@Translate("Product.PriceInfo.RecommendedPriceLink", "L&aelig;s mere")</a></p> 893 </div> 894 895 </div> 896 } 897 898 899 <div class="w-100"> 900 @if (GetBoolean("Ecom:Product:Field.Farvevarianter1.Value")) 901 { 902 <img class="img-fluid mb-3 mt-5" src="/Files/Images/Farver/farver1.png" /> 903 <p class="mb-0">@Translate("ProductColor1Text", "F&aring;s i flere forskellige varianter og moduler, bes&oslash;g dit lokale M&oslash;blér bolighus og f&aring; vejledning til design af din sofa.")</p> 904 } 905 else if (GetBoolean("Ecom:Product:Field.Farvevarianter2.Value")) 906 { 907 <img class="img-fluid mb-3 mt-5" src="/Files/Images/Farver/farver2.png" /> 908 <p class="mb-0">@Translate("ProductColor2Text", "Farve 2 hj&aelig;lpetekst")</p> 909 } 910 else if (GetBoolean("Ecom:Product:Field.Farvevarianter3.Value")) 911 { 912 <img class="img-fluid mb-3 mt-5" src="/Files/Images/Farver/farver3.png" /> 913 <p class="mb-0">@Translate("ProductColor3Text", "Farve 3 hj&aelig;lpetekst")</p> 914 } 915 else if (GetBoolean("Ecom:Product:Field.Farvevarianter4.Value")) 916 { 917 <img class="img-fluid mb-3 mt-5" src="/Files/Images/Farver/farver4.png" /> 918 <p class="mb-0">@Translate("ProductColor4Text", "Farve 4 hj&aelig;lpetekst")</p> 919 } 920 else if (GetBoolean("Ecom:Product:Field.Farvevarianter5.Value")) 921 { 922 <img class="img-fluid mb-3 mt-5" src="/Files/Images/Farver/farver5.png" /> 923 <p class="mb-0">@Translate("ProductColor5Text", "Farve 5 hj&aelig;lpetekst")</p> 924 } 925 </div> 926 927 @if (GetLoop("VariantCombinations").Count > 0) 928 { 929 var VariantGroupsWithMultipleOptions = GetLoop("VariantGroups").Where(x => x.GetLoop("VariantAvailableOptions").Count > 1); 930 int VariantGroupCount = VariantGroupsWithMultipleOptions.Count(); 931 int VariantCombinationsCount = GetLoop("VariantCombinations").Count; 932 int PossibleVariantCombinations = 1; 933 foreach (var VG in GetLoop("VariantGroups")) 934 { 935 PossibleVariantCombinations *= VG.GetLoop("VariantAvailableOptions").Count; 936 } 937 if (VariantGroupCount == 1) 938 { 939 var RelevantVariantGroup = VariantGroupsWithMultipleOptions.FirstOrDefault(); 940 var SelectedVariant = RelevantVariantGroup.GetLoop("VariantAvailableOptions").Where(x => x.GetBoolean("Ecom:VariantOption.Selected")).FirstOrDefault(); 941 <div class="position-relative"> 942 <div class="variant-dropdown p-2 box-shadow mt-3 d-flex justify-content-between align-items-center pointer js-variant-dropdown"> 943 <p class="m-0"><span class="font-weight-bold">@RelevantVariantGroup.GetString("Ecom:VariantGroup.Label")</span> - <span data-bind="text: SelectedVariantOption0">@SelectedVariant.GetString("Ecom:VariantOption.Name")</span></p> 944 <i class="fas fa-chevron-down"></i> 945 </div> 946 <div class="variant-options bg-white"> 947 @foreach (var Variant in RelevantVariantGroup.GetLoop("VariantAvailableOptions")) 948 { 949 var VariantCombination = GetLoop("VariantCombinations").Where(x => x.GetString("Ecom:VariantCombination.VariantID").ToString().Contains(Variant.GetString("Ecom:VariantOption.ID"))).FirstOrDefault(); 950 string VariantName = Variant.GetString("Ecom:VariantOption.Name"); 951 string VariantIdentifier = Variant.GetString("Ecom:VariantOption.ID"); 952 string VariantLink = VariantCombination.GetString("Ecom:VariantCombination.Link.Clean"); 953 string VariantPreview = String.Empty; 954 var ObservableToSet = "SelectedVariantOption0"; 955 var ObservableToSetId = "SelectedVariantOptionId0"; 956 bool ShowPreview = RelevantVariantGroup.GetString("Ecom:VariantGroup.Name").ToString().ToLower().Contains("farve") || RelevantVariantGroup.GetString("Ecom:VariantGroup.Name").ToString().ToLower().Contains("materiale") ? true : false; 957 if (!String.IsNullOrEmpty(Variant.GetString("Ecom:VariantOption.ImgSmall.Clean")) && ShowPreview) 958 { 959 if (Variant.GetString("Ecom:VariantOption.ImgSmall.Clean").StartsWith("#")) 960 { 961 VariantPreview = "style= \"background-color: " + Variant.GetString("Ecom:VariantOption.ImgSmall.Clean") + ";\""; 962 } 963 else 964 { 965 VariantPreview = "style=\"background-image: url('" + Variant.GetString("Ecom:VariantOption.ImgSmall.Clean") + "');\""; 966 } 967 } 968 <div class="option pointer color-primary d-flex w-100 p-2 bg-grey" data-bind="click: UpdateVariantAndSetObservable.bind($data, '@VariantIdentifier', @ObservableToSet, '@VariantName', @ObservableToSetId)"> 969 @if (!String.IsNullOrEmpty(VariantPreview)) 970 { 971 <span class="option-preview mr-2" @VariantPreview></span> 972 } 973 <span>@VariantName</span> 974 </div> 975 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: @ObservableToSet, value: '@SelectedVariant.GetString("Ecom:VariantOption.Name")' }"></div> 976 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: @ObservableToSetId, value: '@SelectedVariant.GetString("Ecom:VariantOption.ID")' }"></div> 977 } 978 </div> 979 </div> 980 } 981 else if (PossibleVariantCombinations == VariantCombinationsCount) 982 { 983 Dictionary<string, string> CurrentlySelectedVariantOptions = new Dictionary<string, string>(); 984 foreach (var VG in GetLoop("VariantGroups")) 985 { 986 foreach (var VO in VG.GetLoop("VariantAvailableOptions").Where(x => x.GetBoolean("Ecom:VariantOption.Selected"))) 987 { 988 CurrentlySelectedVariantOptions.Add(VG.GetString("Ecom:VariantGroup.Name"), VO.GetString("Ecom:VariantOption.ID")); 989 } 990 } 991 int VGLoopCounter = 0; 992 foreach (var VG in GetLoop("VariantGroups")) 993 { 994 List<LoopItem> RelevantVariantCombinations = new List<LoopItem>(); 995 var VariantCombinationLink = GetLoop("VariantCombinations"); 996 var SelectedVariant = VG.GetLoop("VariantAvailableOptions").Where(x => x.GetBoolean("Ecom:VariantOption.Selected")).FirstOrDefault(); 997 var ObservableToSet = "SelectedVariantOption" + VGLoopCounter.ToString(); 998 var ObservableToSetId = "SelectedVariantOptionId" + VGLoopCounter.ToString(); 999 VGLoopCounter++; 1000 foreach (var VC in VariantCombinationLink) 1001 { 1002 var Add = true; 1003 foreach (var KVP in CurrentlySelectedVariantOptions.Where(s => s.Key != VG.GetString("Ecom:VariantGroup.Name"))) 1004 { 1005 if (!VC.GetString("Ecom:VariantCombination.VariantID").ToString().Contains(KVP.Value)) 1006 { 1007 Add = false; 1008 } 1009 } 1010 if (Add) 1011 { 1012 RelevantVariantCombinations.Add(VC); 1013 } 1014 } 1015 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: @ObservableToSet, value: '@SelectedVariant.GetString("Ecom:VariantOption.Name")' }"></div> 1016 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: @ObservableToSetId, value: '@SelectedVariant.GetString("Ecom:VariantOption.ID")' }"></div> 1017 <div class="position-relative"> 1018 <div class="variant-dropdown p-2 box-shadow mt-3 d-flex justify-content-between align-items-center pointer js-variant-dropdown"> 1019 <p class="m-0"><span class="font-weight-bold">@VG.GetString("Ecom:VariantGroup.Label")</span> - <span data-bind="text: @ObservableToSet">@SelectedVariant.GetString("Ecom:VariantOption.Name")</span></p> 1020 <i class="fas fa-chevron-down"></i> 1021 </div> 1022 <div class="variant-options bg-white"> 1023 @foreach (var VO in VG.GetLoop("VariantAvailableOptions")) 1024 { 1025 var VariantCombination = RelevantVariantCombinations.Where(vc => vc.GetString("Ecom:VariantCombination.VariantID").ToString().Contains(VO.GetString("Ecom:VariantOption.ID"))).FirstOrDefault(); 1026 string VariantLink = VariantCombination.GetString("Ecom:VariantCombination.Link.Clean"); 1027 string VariandOptionId = VariantCombination.GetString("Ecom:VariantCombination.VariantID"); 1028 string VariantPreview = String.Empty; 1029 string VOName = VO.GetString("Ecom:VariantOption.Name"); 1030 string VOId = VO.GetString("Ecom:VariantOption.ID"); 1031 bool ShowPreview = VG.GetString("Ecom:VariantGroup.Name").ToString().ToLower().Contains("farve") || VG.GetString("Ecom:VariantGroup.Name").ToString().ToLower().Contains("materiale") ? true : false; 1032 if (!String.IsNullOrEmpty(VO.GetString("Ecom:VariantOption.ImgSmall.Clean")) && ShowPreview) 1033 { 1034 if (VO.GetString("Ecom:VariantOption.ImgSmall.Clean").StartsWith("#")) 1035 { 1036 VariantPreview = "style= \"background-color: " + VO.GetString("Ecom:VariantOption.ImgSmall.Clean") + ";\""; 1037 } 1038 else 1039 { 1040 VariantPreview = "style=\"background-image: url('" + VO.GetString("Ecom:VariantOption.ImgSmall.Clean") + "');\""; 1041 } 1042 } 1043 <div class="option d-flex w-100 p-2 bg-grey color-primary pointer" data-bind="click: UpdateVariantAndSetObservable.bind($data, '@VOId', @ObservableToSet, '@VOName', @ObservableToSetId)"> 1044 @if (!String.IsNullOrEmpty(VariantPreview)) 1045 { 1046 <span class="option-preview mr-2" @VariantPreview></span> 1047 } 1048 @VOName 1049 </div> 1050 } 1051 </div> 1052 </div> 1053 } 1054 } 1055 else if (GetLoop("VariantGroups").Where(x => x.GetString("Ecom:VariantGroup.Name").ToString().ToLower().Contains("farve")).Count() > 0 && GetLoop("VariantGroups").Where(x => x.GetString("Ecom:VariantGroup.Name").ToString().ToLower().Contains("materiale")).Count() > 0) 1056 { 1057 <div class="mt-3"> 1058 <p class="mb-1">@Translate("CurrentDesignName", "Valgte design: ")</p> 1059 <p class="font-weight-bold">@CurrentVariantName</p> 1060 </div> 1061 <div class="d-flex"> 1062 <div class="btn btn-primary" data-bind="click: ToggleVariantPicker">@Translate("ChooseNewDesign", "V&aelig;lg design")</div> 1063 </div> 1064 } 1065 else 1066 { 1067 var SelectedVariant = GetLoop("VariantCombinations").Where(x => x.GetBoolean("Ecom:VariantCombination.Selected")).FirstOrDefault(); 1068 var SelectedVariantName = SelectedVariant.GetString("Ecom:VariantCombination.VariantText"); 1069 var SelectedVariantId = SelectedVariant.GetString("Ecom:VariantOption.ID"); 1070 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: SelectedVariantOption0, value: '@SelectedVariantName' }"></div> 1071 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: SelectedVariantOptionId0, value: '@SelectedVariantId' }"></div> 1072 <div class="position-relative"> 1073 <div class="variant-dropdown p-2 box-shadow mt-3 d-flex justify-content-between align-items-center pointer js-variant-dropdown"> 1074 <p class="m-0"><span class="font-weight-bold">@Translate("FallbackVariantsText", "VARIANTER")</span> - <span data-bind="text: SelectedVariantOption0">@SelectedVariantName</span></p> 1075 <i class="fas fa-chevron-down"></i> 1076 </div> 1077 <div class="variant-options bg-white"> 1078 @foreach (var Variant in GetLoop("VariantCombinations")) 1079 { 1080 string VariantName = Variant.GetString("Ecom:VariantCombination.VariantText"); 1081 string VariantLink = Variant.GetString("Ecom:VariantCombination.Link.Clean"); 1082 string VCId = Variant.GetString("Ecom:Product.VariantID"); 1083 <div class="option color-primary pointer d-block p-2 bg-grey" data-bind="click: UpdateVariantAndSetObservable.bind($data, '@VCId', SelectedVariantOption0, '@VariantName', SelectedVariantOptionId0)">@VariantName</div> 1084 } 1085 </div> 1086 </div> 1087 } 1088 1089 } 1090 1091 <div class="row align-items-end f-grow-1"> 1092 <div class="col-10 offset-1 col-sm-12 offset-sm-0 d-flex justify-content-center justify-content-lg-start"> 1093 <div class="mt-5 d-flex flex-wrap flex-column justify-content-end"> 1094 @if (CostPrice > 0) 1095 { 1096 var PriceShapePrices = Firstweb.Custom.CustomCode.Frontend.Helpers.PriceShapeHelpers.GetProductPrice(ProductNumber, EAN); 1097 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: SplashType, value: 4 }"></div> 1098 if (PriceShapePrices != null && price < PriceShapePrices.MoblerPrice) 1099 { 1100 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: ShowSaving, value: true }"></div> 1101 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: CostPrice, value: '@MoblerHelpers.formatPrice(PriceShapePrices.MoblerPrice)' }"></div> 1102 } 1103 } 1104 else if (spar > 0) 1105 { 1106 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: SplashType, value: 1 }"></div> 1107 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: BeforePrice, value: '@MoblerHelpers.formatPrice(OriginalPrice)' }"></div> 1108 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: Saving, value: '@MoblerHelpers.formatPrice(spar)' }"></div> 1109 } 1110 else if (NewItem) 1111 { 1112 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: SplashType, value: 2 }"></div> 1113 } 1114 else if (LowPrice) 1115 { 1116 <div class="d-none" data-bind="setInitValue: { observable: SplashType, value: 3 }"></div> 1117 } 1118 1119 <div class="w-100 unimportant-hidden" data-bind="css: { 'd-flex': SplashType() == 1 }"> 1120 <p class="color-subtle fs0 m-0 text-uppercase mr-3">@Translate("PriceBefore", "Før") <span data-bind="text: BeforePrice"></span></p> 1121 <p class="bg-discount fs0 text-uppercase m-0 px-2 font-weight-bold">@Translate("PriceSaving", "Spar") <span data-bind="text: Saving"></span></p> 1122 </div> 1123 <div class="w-100 unimportant-hidden" data-bind="css: { 'd-flex': SplashType() == 4 && ShowSaving }"> 1124 @if (GetLoop("VariantCombinations").Count > 0) 1125 { 1126 <p class="color-subtle fs0 m-0 text-uppercase mr-3">@Translate("PriceRecommendPriceFrom", "Vejl. pris fra") <span data-bind="text: CostPrice"></span></p> 1127 } 1128 else 1129 { 1130 <p class="color-subtle fs0 m-0 text-uppercase mr-3">@Translate("PriceRecommendPrice", "Vejl. pris") <span data-bind="text: CostPrice"></span></p> 1131 } 1132 </div> 1133 <p class="price font-weight-bold m-0"> 1134 <span class="unimportant-hidden" data-bind="css: { 'd-inline': SplashType() == 1 }">@Translate("ProductNow", "NU") </span> 1135 <span data-bind="text: Price"></span> 1136 </p> 1137 1138 <div class="payever-finance-express payever-button" data-code="@GetString("Ecom:Product.Number")" data-name="@GetString("Ecom:Product.Name")" data-price="@GetString("Ecom:Product.Price.Price").Replace(".", string.Empty).Replace(",", ".")" data-currency="DKK"></div> 1139 <script>(function (p, a, y, e, v, r, f) { p[v] = p[v] || []; p[v][r] = p[v][r] || []; if (!p[v][r][y]) { p[v][r][y] = f = a.createElement(y); f.async = 1; f.src = e; a.head.appendChild(f) } })(window, document, 'script', 'https://mein.payever.de/finances/business/mobler/finance-express/91203/scripts/finance_express.embed.min.js', 'Payever', 'FinanceExpress');</script> 1140 1141 @if (ForSale) 1142 { 1143 <div class="d-flex align-items-center mt-3"> 1144 <p class="m-0 font-weight-bold fs1 mr-2">@Translate("Product.Quantity", "Antal")</p> 1145 <div class="d-flex"> 1146 <div class="quantity-controls d-flex align-items-center mr-3"> 1147 <div class="control minus" data-bind="click: DecreaseQuantity"> 1148 - 1149 </div> 1150 <input type="text" name="Quantity" value="1" data-bind="value: Quantity" /> 1151 <div class="control plus" data-bind="click: IncrementQuantity"> 1152 + 1153 </div> 1154 </div> 1155 @if (BlackFridayTheme == "True") 1156 { 1157 <p class="btn btn-black-friday bf-bg-black add-to-cart m-0 d-flex align-items-center px-4" data-bind="click: AddToCart.bind($data, '@DataLayerPrice')"> 1158 @Translate("ProductAddToCart", "L&aelig;g i kurv") 1159 </p> 1160 } 1161 else 1162 { 1163 <p class="btn btn-primary add-to-cart m-0 d-flex align-items-center px-4" data-bind="click: AddToCart.bind($data, '@DataLayerPrice')"> 1164 @Translate("ProductAddToCart", "L&aelig;g i kurv") 1165 </p> 1166 } 1167 </div> 1168 </div> 1169 } 1170 else 1171 { 1172 <p>@Translate("Ecom:Product.NotForSaleMessage", "Produktet kan ikke købes.")</p> 1173 } 1174 </div> 1175 </div> 1176 </div> 1177 1178 </div> 1179 1180 </div> 1181 1182 <div class="d-flex flex-wrap justify-content-center external-ctas"> 1183 1184 @if (!String.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Ecom:Product:Field.ProviderLink.Value.Clean"))) 1185 { 1186 <a href="@GetString("Ecom:Product:Field.ProviderLink.Value.Clean")" target="_blank" class="bg-brand font-weight-bold d-flex align-items-center justify-content-center no-underline p-3 color-white"> 1187 <span>@Translate("Product.DesignSelf", "Design selv")</span> 1188 <img src="/Files/Templates/Designs/Mobler2018/assets/img/icons/Pencil1.svg" /> 1189 </a> 1190 } 1191 1192 @if (!String.IsNullOrEmpty(ProductCatalogLink)) 1193 { 1194 <a class="btn btn-secondary rounded-0 d-flex justify-content-center align-items-center p-3 color-white font-weight-bold" href="@ProductCatalogLink" target="_blank"> 1195 <span>@Translate("ProductProductCatalogLink", "Se inspirationsbrochure")</span> 1196 <img src="/Files/Templates/Designs/Mobler2018/assets/img/icons/Brochure.svg" /> 1197 </a> 1198 } 1199 1200 </div> 1201 1202 <div class="d-flex flex-wrap mt-5"> 1203 1204 <div id="js-full-description"> 1205 <p class="fs3 mb-2 font-weight-bold">@Translate("ProductDescriptionHeader", "Beskrivelse")</p> 1206 <div class="unimportant-hidden" data-bind="html: FullDescription, css: { 'd-block': FullDescription().length > 0 }"> 1207 </div> 1208 <div data-bind="css: { 'd-none': FullDescription().length > 0 }"> 1209 @LongDescription 1210 1211 @if (!string.IsNullOrEmpty(productionDescription)) 1212 { 1213 <br/><br /> 1214 <h4>@Translate("Product.ProductionDescription.Headline", "Produktionsbeskrivelse")</h4> 1215 @:@productionDescription 1216 } 1217 </div> 1218 </div> 1219 1220 </div> 1221 1222 <div class="d-flex flex-wrap my-5"> 1223 1224 <div class="description-container mt-5 mt-lg-0"> 1225 <div class="bg-brand color-white box-shadow p-3 pb-5 questions"> 1226 <img class="staff-img" src="/Files/Templates/Designs/Mobler2018/assets/img/sovnmand.png" /> 1227 1228 @if (!String.IsNullOrWhiteSpace(shopInfo.ShopName) && shopInfo.ShopName != "Møblér") 1229 { 1230 <div class="shop-info"> 1231 <h4 class="fs45">@Translate("ProductQuestionsHeader", "Har du sp&oslash;rsm&aring;l?")</h4> 1232 <p class="mb-1">@shopInfo.Address, @shopInfo.PostalAndCity</p> 1233 <p class="mb-1">@shopInfo.Phone</p> 1234 @if (!String.IsNullOrEmpty(shopInfo.Email)) 1235 { 1236 <p class="mb-1"><a class="color-white" href="mailto:@shopInfo.Email">@shopInfo.Email</a></p> 1237 } 1238 @if (!String.IsNullOrEmpty(shopInfo.ShopName1)) 1239 { 1240 <p class="mb-1 mt-2">@shopInfo.Address1, @shopInfo.PostalAndCity1</p> 1241 <p class="mb-2">@shopInfo.Phone1</p> 1242 } 1243 @if (!String.IsNullOrEmpty(shopInfo.ShopName2)) 1244 { 1245 <p class="mb-1 mt-2">@shopInfo.Address2, @shopInfo.PostalAndCity2</p> 1246 <p class="mb-2">@shopInfo.Phone2</p> 1247 } 1248 @shopInfo.OpeningHours 1249 </div> 1250 } 1251 else 1252 { 1253 <h4 class="fs45">@Translate("ProductQuestionsHeader", "Har du sp&oslash;rsm&aring;l?")</h4> 1254 <p class="fs2 text">@Translate("ProductSelectNearestShop", "V&aelig;lg n&aelig;rmeste M&oslash;bler bolighus")</p> 1255 <select style="width: 280px;" data-bind="select2SelectShop: { overlay: 'find-dealer-overlay', placeholder: '@SelectPlaceholder' }"> 1256 @if (shopname == "Møblér") 1257 { 1258 <option selected disabled>@Translate("HeaderFindShop", "Find forhandler")</option> 1259 } 1260 else 1261 { 1262 foreach (var Shop in AllShops.Where(x => x.MenuText == shopname)) 1263 { 1264 <option selected disabled value="@HttpUtility.UrlEncode(Shop.MenuText)">@Shop.ShopName</option> 1265 } 1266 } 1267 @foreach (var Shop in AllShops) 1268 { 1269 if (Shop.MenuText != "Møblér" && Shop.MenuText != shopname) 1270 { 1271 var Address = "<div>" + Shop.Address + "</div><div>" + Shop.PostalAndCity + "</div>"; 1272 <option title="@Address" value="@HttpUtility.UrlEncode(Shop.MenuText)">@Shop.ShopName {{@Shop.PostalAndCity @Shop.SearchKeyWords}}</option> 1273 } 1274 } 1275 </select> 1276 } 1277 </div> 1278 </div> 1279 1280 </div> 1281 1282 @if (GetInteger("Ecom:Product.RelatedCount") > 0) 1283 { 1284 foreach (var Group in GetLoop("ProductRelatedGroups").Where(g => g.GetLoop("Products").Count > 0)) 1285 { 1286 <div class="py-3 mt-5" data-bind="viewModel: 'ProductListViewModel'"> 1287 1288 <div class="delivery-information-popup" data-bind="css: { 'd-flex': QuickDeliveryInfoOpen }, click: ToggleQuickDeliveryInfo"> 1289 <div class="description-content bg-white px-3 py-4 px-lg-4 position-relative" data-bind="click: OpenQuickDeliveryInfo, clickBubble: false"> 1290 <div class="modal-closer-custom" data-bind="click: ToggleQuickDeliveryInfo, clickBubble: false"> 1291 <img src="/Files/Templates/Designs/Mobler2018/assets/img/icons/close.svg" /> 1292 </div> 1293 <div> 1294 @QuickDeliveryDescription 1295 </div> 1296 </div> 1297 </div> 1298 <div class="delivery-information-popup" data-bind="css: { 'd-flex': NormalDeliveryInfoOpen }, click: ToggleNormalDeliveryInfo"> 1299 <div class="description-content bg-white px-3 py-4 px-lg-4 position-relative" data-bind="click: OpenNormalDeliveryInfo, clickBubble: false"> 1300 <div class="modal-closer-custom" data-bind="click: ToggleNormalDeliveryInfo, clickBubble: false"> 1301 <img src="/Files/Templates/Designs/Mobler2018/assets/img/icons/close.svg" /> 1302 </div> 1303 <div> 1304 @NormalDeliveryDescription 1305 </div> 1306 </div> 1307 </div> 1308 1309 <div class="line-through-header mb-3"> 1310 <h4>@Group.GetString("Ecom:Product:RelatedGroup.Name")</h4> 1311 </div> 1312 1313 <div class="row"> 1314 1315 @foreach (var Product in Group.GetLoop("Products")) 1316 { 1317 var productToRender = Product; 1318 string productId = Product.GetString("Ecom:Product.ID"); 1319 string variantIdLoop = productsDisplayVariant.GetDisplayVariantId(productId); 1320 1321 if (Product.GetLoop("VariantCombinations").Count > 0 && Product.GetLoop("VariantCombinations").Any(x => x.GetString("Ecom:Product.VariantID").Equals(variantIdLoop))) 1322 { 1323 productToRender = Product.GetLoop("VariantCombinations").FirstOrDefault(x => x.GetString("Ecom:Product.VariantID").Equals(variantIdLoop)); 1324 } 1325 1326 @RenderProduct(productToRender) 1327 } 1328 </div> 1329 </div> 1330 } 1331 } 1332 1333 @if (RelatedBlogs.Count > 0) 1334 { 1335 string ImagePosition = "Left"; 1336 <div class="feature-blogs my-5"> 1337 1338 <div class="row"> 1339 1340 @foreach (var Blog in RelatedBlogs) 1341 { 1342 @RenderLargeBlogTeaser(Blog, ImagePosition) 1343 if (ImagePosition == "Left") 1344 { 1345 ImagePosition = "Right"; 1346 } 1347 else 1348 { 1349 ImagePosition = "Left"; 1350 } 1351 } 1352 1353 </div> 1354 1355 </div> 1356 } 1357 1358 1359 <div class="after-add-to-cart bg-white box-shadow" data-bind="css: { 'd-block': ProductAddedToCart }"> 1360 <div class="closer fs3 pointer" data-bind="click: ProductAddedToCart(false)"> 1361 <i class="fas fa-times-circle color-primary"></i> 1362 </div> 1363 <div class="p-3"> 1364 <p class="font-weight-bold fs4 text-uppercase m-0"> 1365 <i class="fas fa-check-circle color-primary"></i> 1366 @Translate("ProductProductAddedToCart", "Varen er lagt i indk&oslash;bskurven") 1367 </p> 1368 </div> 1369 <div class="mini-cart large-cart power-step"> 1370 1371 <div class="position-relative"> 1372 <div class="cart-command-loader unimportant-hidden justify-content-center align-items-center" data-bind="css: { 'd-flex': Loading }"> 1373 <div class="d-flex align-items-center"> 1374 <p class="m-0 mr-2">@Translate("Cart.UpdatingCart", "Opdaterer kurv")</p> 1375 <i class="fas fa-spinner fa-spin"></i> 1376 </div> 1377 </div> 1378 1379 <div class="lines" data-bind="foreach: Orderlines"> 1380 <div class="cartline d-flex justify-content-between align-items-center px-3 py-2 position-relative bg-grey"> 1381 <span class="delete-orderline color-subtle cursor-pointer mr-2" data-bind="click: $parent.DeleteOrderline.bind($data, OrderlineId)"> 1382 <i class="fas fa-times"></i> 1383 </span> 1384 <div class="product-image w-10"> 1385 <img class="img-fluid" data-bind="attr: { src: ImagePath }" /> 1386 </div> 1387 <div class="flex-fill px-3 w-75"> 1388 <p class="font-weight-bold m-0" data-bind="text: ProductName"></p> 1389 <p class="m-0 color-subtle small-quantity-indicator"><span data-bind="text: Quantity"></span> stk. a <span data-bind="text: QuantityPrice"></span></p> 1390 <div class="variant-dimensions" data-bind="foreach: VariantDimensions"> 1391 <p class="m-0 color-subtle color-dark-grey font-weight-bold"> 1392 <span data-bind="text: Label"></span> 1393 <span class="font-weight-normal" data-bind="text: Value"></span> 1394 </p> 1395 </div> 1396 </div> 1397 <div class="qty-counter w-10"> 1398 <div class="d-flex"> 1399 <div class="quantity-controls d-flex align-items-center mr-3"> 1400 <div class="control minus" data-bind="click: $parent.QuantityControl.bind($data, -1, OrderlineId)"> 1401 - 1402 </div> 1403 <input disabled type="text" name="Quantity" value="1" data-bind="value: Quantity, attr: { 'data-id': 'js-input-' + OrderlineId }" /> 1404 <div class="control plus" data-bind="click: $parent.QuantityControl.bind($data, 1, OrderlineId)"> 1405 + 1406 </div> 1407 </div> 1408 </div> 1409 </div> 1410 1411 <p class="fs0 m-0 orderline-price" data-bind="text: OrderlinePrice"></p> 1412 </div> 1413 </div> 1414 @if (BlackFridayTheme == "True") 1415 { 1416 <div class="bf-bg-black p-3 d-flex justify-content-between align-items-center price-summary"> 1417 <p class="m-0 color-white fs-12px font-weight-semibold">@Translate("MiniCartTotal", "Din kurv i alt (ex. fragt)")</p> 1418 <p class="m-0 color-white fs1 font-weight-bold" data-bind="text: CartTotalNoFees"></p> 1419 </div> 1420 } 1421 else 1422 { 1423 <div class="bg-brand p-3 d-flex justify-content-between align-items-center price-summary"> 1424 <p class="m-0 color-white fs-12px font-weight-semibold">@Translate("MiniCartTotal", "Din kurv i alt (ex. fragt)")</p> 1425 <p class="m-0 color-white fs1 font-extra-bold" data-bind="text: CartTotalNoFees"></p> 1426 </div> 1427 } 1428 </div> 1429 1430 </div> 1431 <div class="p-3 d-flex justify-content-between"> 1432 <p class="pointer py-2 px-3 bg-dark-grey color-white rounded m-0" data-bind="click: ProductAddedToCart(false)">@Translate("MiniCartContinueShopping", "Handel videre")</p> 1433 1434 @if (BlackFridayTheme == "True") 1435 { 1436 <a href="@CartPage" class="pointer py-2 px-3 bf-bg-black color-white rounded d-block no-underline">@Translate("MiniCartGoToCheckout", "G&aring; til kassen")</a> 1437 } 1438 else 1439 { 1440 <a href="@CartPage" class="pointer py-2 px-3 bg-brand color-white rounded d-block no-underline">@Translate("MiniCartGoToCheckout", "G&aring; til kassen")</a> 1441 } 1442 1443 </div> 1444 <div class="js-customers-also-saw-lines"></div> 1445 1446 </div> 1447 <div class="variant-picker" data-bind="css: { 'open': VariantPickerOpen }"> 1448 <div class="closer color-primary fs5 pointer" data-bind="click: ToggleVariantPicker"> 1449 <i class="fas fa-times-circle"></i> 1450 </div> 1451 <div class="container py-5 position-relative"> 1452 <h3 class="fs4 text-center">Design din @ProductName</h3> 1453 @{ 1454 var ColorDimensions = GetLoop("VariantGroups").Where(g => g.GetString("Ecom:VariantGroup.Name").ToLower().Contains("farve")); 1455 var NonColorDimensions = GetLoop("VariantGroups").Where(g => !g.GetString("Ecom:VariantGroup.Name").ToLower().Contains("farve")); 1456 int FilterCounter = 0; 1457 string RowClass = NonColorDimensions.Any() && ColorDimensions.Any() ? "flex-row-reverse" : ""; 1458 } 1459 <div class="row mt-5 @RowClass"> 1460 @if (ColorDimensions.Any()) 1461 { 1462 <div class="col-12 col-md-8"> 1463 @foreach (var VariantDimension in ColorDimensions) 1464 { 1465 string DimensionName = VariantDimension.GetString("Ecom:VariantGroup.Name"); 1466 string FilterName = "filter-" + FilterCounter; 1467 FilterCounter++; 1468 <div class="mb-5 mb-md-0"> 1469 <p class="font-weight-bold fs2 mb-2">@DimensionName</p> 1470 <div class="row custom-row"> 1471 @foreach (var VariantOption in VariantDimension.GetLoop("VariantAvailableOptions").OrderBy(v => v.GetString("Ecom:VariantOption.Name"))) 1472 { 1473 string VariantOptionName = VariantOption.GetString("Ecom:VariantOption.Name"); 1474 string VariantOptionId = VariantOption.GetString("Ecom:VariantOption.ID"); 1475 string Preview = VariantOption.GetString("Ecom:VariantOption.ImgSmall.Clean"); 1476 string PreviewCss = ""; 1477 if (!String.IsNullOrEmpty(Preview)) 1478 { 1479 if (Preview.StartsWith("#")) 1480 { 1481 PreviewCss = "style= \"background-color: " + Preview + ";\""; 1482 } 1483 else 1484 { 1485 PreviewCss = "style=\"background-image: url('" + Preview + "');\""; 1486 } 1487 } 1488 <div class="col-2 col-sm-3 col-md-2 mb-3 d-flex flex-column justify-content-end pointer color-variant" data-bind="click: AddToFilter.bind($data, $element, '@FilterName', '@VariantOptionId')"> 1489 <p class="mb-0 color-variant-name d-none d-sm-block">@VariantOptionName</p> 1490 <div class="variant-preview position-relative d-flex" @PreviewCss></div> 1491 </div> 1492 } 1493 </div> 1494 </div> 1495 } 1496 </div> 1497 } 1498 @if (NonColorDimensions.Any()) 1499 { 1500 <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4"> 1501 @foreach (var VariantDimension in NonColorDimensions) 1502 { 1503 string DimensionName = VariantDimension.GetString("Ecom:VariantGroup.Name"); 1504 string FilterName = "filter-" + FilterCounter; 1505 FilterCounter++; 1506 <div class="mb-5"> 1507 <p class="font-weight-bold fs2 mb-2">@DimensionName</p> 1508 <div class="row custom-row"> 1509 @foreach (var VariantOption in VariantDimension.GetLoop("VariantAvailableOptions").OrderBy(v => v.GetString("Ecom:VariantOption.Name"))) 1510 { 1511 string VariantOptionName = VariantOption.GetString("Ecom:VariantOption.Name"); 1512 string VariantOptionId = VariantOption.GetString("Ecom:VariantOption.ID"); 1513 string Preview = VariantOption.GetString("Ecom:VariantOption.ImgSmall.Clean"); 1514 string PreviewCss = ""; 1515 if (!String.IsNullOrEmpty(Preview)) 1516 { 1517 if (Preview.StartsWith("#")) 1518 { 1519 PreviewCss = "style= \"background-color: " + Preview + ";\""; 1520 } 1521 else 1522 { 1523 PreviewCss = "style=\"background-image: url('/Files" + Preview + "');\""; 1524 } 1525 } 1526 if (DimensionName == "STØRRELSE") 1527 { 1528 <div class="col-6 col-sm-4 mb-3 d-flex flex-column justify-content-end pointer size-variant" data-bind="click: AddToFilter.bind($data, $element, '@FilterName', '@VariantOptionId')"> 1529 <div class="variant-preview position-relative d-flex justify-content-center align-items-center" @PreviewCss> 1530 <p class="mb-0 color-variant-name font-weight-bold">@VariantOptionName</p> 1531 </div> 1532 </div> 1533 } 1534 else 1535 { 1536 <div class="col-6 col-sm-4 mb-3 d-flex flex-column justify-content-end pointer" data-bind="click: AddToFilter.bind($data, $element, '@FilterName', '@VariantOptionId')"> 1537 <p class="mb-0 color-variant-name">@VariantOptionName</p> 1538 <div class="variant-preview position-relative d-flex" @PreviewCss></div> 1539 </div> 1540 } 1541 } 1542 </div> 1543 </div> 1544 } 1545 </div> 1546 } 1547 1548 <div class="col-12 d-flex justify-content-end"> 1549 <p class="color-primary pointer my-3" data-bind="click: ResetFilters">Nulstil</p> 1550 </div> 1551 </div> 1552 <p class="font-weight-bold fs2 mt-5"> 1553 @Translate("ChooseProduct", "V&aelig;lg produkt") 1554 </p> 1555 <div class="row align-items-end" data-bind="foreach: FilteredVariants"> 1556 <div class="col-12 col-sm-6 col-md-3 mb-3"> 1557 <a class="color-black no-underline" data-bind="attr: { href: Link }"> 1558 <p class="fs0 font-weight-bold m-0" data-bind="text: Name"></p> 1559 <img class="img-fluid box-shadow my-1" data-bind="attr: { src: Image }" /> 1560 <div class="d-flex justify-content-center mt-2"> 1561 <div class="btn btn-primary">@Translate("VariantChooseProduct", "V&aelig;lg")</div> 1562 </div> 1563 </a> 1564 </div> 1565 </div> 1566 <div data-bind="visible: FilteredVariants().length == 0"> 1567 <p class="font-weight-bold mt-3 fs3">@Translate("VariantsNoResults", "Filtreringen gav ingen resultater")</p> 1568 </div> 1569 </div> 1570 </div> 1571 </div> 1572 1573 @SnippetStart("DataLayerOverwrites") 1574 <script> 1575 ecomm_pagetype = "Product"; 1576 ecomm_totalvalue = @GetString("Ecom:Product.Price.Price").Replace(".","").Replace(",","."); 1577 ecomm_prodid = "@GetString("Ecom:Product.ID")"; 1578 </script> 1579 @SnippetEnd("DataLayerOverwrites") 1580

Tilbud, indretningstips og inspiration – tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om vores nyeste tilbud på senge, sofaer og spiseborde, eller få inspiration til indretningen af dit hjem. Som abonnent på Møblérs nyhedsbrev får du altid besked om udsalg og gode tilbud på vores mange møbler, ligesom vi ligeledes deler ud af vores store erfaring og viden inden for indretning og tidens trends. 

Tak, du er nu tilmeldt Møblérs nyhedsbrev.
Du er allerede tilmeldt Møblérs nyhedsbrev.
Du er allerede tilmeldt Møblérs nyhedsbrev.